Sagan om den magiska slöjan och den gosiga offerkoftan

I veckan diskuterade kommunfullmäktige i Norrköping ett förslag från moderaterna som gick ut på att förbjuda unga flickor under 15 år att bära slöja. Debatt om ämnet har skett både i fullmäktigesalen, på sociala medier och på olika tidningars debatt- och ledarsidor. Diskussionen har även fortsatt efter måndagens och torsdagens fullmäktigemöten och då med tillägget att vi som var emot motionen mobbar och kränker moderaternas gruppledare Sophia Jarl. Jag återkommer till det nedan.

Moderaterna tillskriver i debatten slöjan en nästan magisk betydelse. Om slöjan förbjuds kommer förtryck, hedersvåld och sexualisering av flickor under 15 år att försvinna. Vi som var emot moderaternas förslag tror inte att ett borttagande av slöjor kommer att lösa alla dessa problem. Vi tror, utifrån olika infallsvinklar, att det är ett förenklat sätt att se på tillvaron. En del som deltagit i debatten hävdar till och med att moderaterna skrivit detta förslag i första hand för att locka väljare från Sverigedemokraterna.

Slöjan är en bit tyg. Den har bara de värden som vi människor tillskriver den. Allt det den tros göra eller inte göra bygger på förväntningar som vi människor tillskriver den. Slöjor och andra kläder kan vara farliga i sig själva om de exempelvis riskerar att fastna i en maskin eller att den som bär den riskerar att bli strypt vid någon form av aktivitet. Dessutom kan skylandet av ansiktet i vissa yrken medföra problem exempelvis vid kommunikation eller att det kan finnas olika sorters hygienkrav som gör att viss klädsel är olämplig. Andra värden; såsom att den skyddar kvinnors heder, att den är ett uttryck för en patriarkal struktur, att den har olika andra sorters kulturella och religösa värden är just värden som vi människor lägger i slöjan. Det är värden man kan ha olika uppfattningar om. Värden som kan omvärderas. Påtagandes av Slöjan eller borttagandet av den samma är en metod för att uppnå något som man vill. Dessa värden och åsikter kanresultera i helt andra metoder än just på- och avtagande av slöjan, metoder med samma resultat- att någon utsätts för olika sorters våld och kränkningar. En del tvingas att ta på slöjan för att vissa värden ska uppnås. Det är jag emot och vill bekämpa. En del tvingas att ta av slöjan för att vissa värden ska uppnås. Det är jag också emot och vill bekämpa. Människor är individer, är olika och gör skilda val.

Flera moderater argumenterade i kommunfullmäktige i Norrköping som att vi som var emot motionens att-satser också är emot jämställdhet och flickors frihet. Så är alls inte fallet. Flera som deltog i debatten poängterade att man vill jobba mot förtryck och för jämställdhet. Dock tror vi inte på metoden att förbjuda användandet av slöjan för att uppnå målet. Vi tror på andra metoder. Men moderaterna framhärdade. Sophia Jarl hävdade i en replik i ett ärende om feministiskt självförsvar att ” det var ju bra att vänsterpartiet vill skydda unga flickor”. Som socialdemokrat ska jag naturligtvis inte lägga ord i munnen på stadens vänsterpartister men att de är för jämställdhet och vill jobba för ett jämställt samhälle råder det inga tveksamheter om. Dessutom har vänsterpartiet, till skillnad mot moderaterna och Sophia Jarl, deltagit i många diskussioner om jämställdhet i kommunfullmäktige. Också i dessa har metoder diskuterats. Metoder som vi kan ha olika uppfattningar om. Dock har jag aldrig tvekat att vänsterpartiet är för jämställdhet- bara att vi i bland kan ha olika idéer om hur vi bäst når dit. Precis som med förbud av slöja. Majoriteten av fullmäktigeledamöterna anser inte att ett förbud leder till unga flickors frihet från förtryck. Vi tror att förtrycket då bara tar andra vägar och därför behöver man jobba på andra sätt. Vi tror också att flickor som lever i andra kulturella och religösa kontexter än de där man bär slöja också kan vara utsatta för förtryck. Hur motverkas förtrycket mot dem om vi enbart fokuserar på slöjan?

Sen var det där med den gosiga offerkoftan. Inför rond två av kommunfullmäktige ansåg flera att moderaternas gruppledare Sophia Jarl skulle gå ut och be om ursäkt för saker som ledamöter i hennes grupp sagt. Denna ursäkt kom aldrig däremot tyckte Sophia att vi andra skulle ställa frågor så att missförstånd runt motionen kunde redas ut och att vi alla ska bidra till ett bra debattklimat. På torsdagsmötet ställdes en rad frågor- precis som Sophia önskat men inga svar kom. I efterspelet dagarna efter kom istället anklagelser mot oss som var emot motionen att vårt sätt att argumentera gjort att så många moderater valt att inte närvara samt att vi utsatt Sophia Jarl för mobbing och härskartekniker.

Moderaterna skrev en motion som orsakade kraftiga reaktioner. Det borde motionärerna vara fullt beredda på.. Ja det var ett tufft debattklimat i denna debatt precis som i många andra debatter i kommunfullmäktige och då har det varit fullt på moderatbänken. Dessutom har jag svårt att se att så många ledamöter i fullmäktiges näst största parti blivit skrämda till tystnad av oss andra. Kanske var det så att man inte delar motionärernas åsikt och därför valde att stanna hemma. Vad vet jag. Och det där med mobbing. Sophia skrev en motion. Vi andra höll inte med om slutsatserna och argumenterade emot och ställde frågor, dessutom på Sophias egna uppmaning.
Sophia Jarl aspirerar på att bli kommunstyrelsens ordförande. Det är ett utsatt uppdrag där man ständigt blir ifrågasatt, där man måste ta tuffa beslut och ibland välja mellan två dåliga ting. Om man känner sig mobbad för att andra ställer frågor och inte håller med, kanske man ska fundera på att göra något annat.
Norrköping står inför stora utmaningar. Då behövs ledarskap, både från majoritet och opposition. Att ta på sig offerkoftan och tjura för att man inte får som man vill är inte att visa ledarskap och att ta ansvar för Norrköpings stora utmaningar. Norrköping förtjänar bättre.

Fifty shades of the gråsose

I veckan gjorde jag en putslustig kommentar på facebook om att mitt personliga valbudskap 2018 ska vara ”Kikki- defender av the grey”. Kul tyckte en del. Pär morell tyckte jag skulle ändra till fifty shades of the gråsosse” också det är bra slogan. Under den något putslustiga facebookytan ligger ett djupt allvar och en sorgkantad betraktelse över dagens debattklimat, ett debattklimat som på allvar får mig att fundera på att ägna mig åt annat än politik.
Många av oss äger en smarphone. I den kan vi få allehanda nyhetsuppdateringar från världens alla nyhetssajter. Den som prenumererar på svenska nyhetssajter och får uppdateringar från dessa har i veckan kunna följa den så kallade Ohlsson-gate. Ska Birgitta Ohlsson avgå eller ej. Avgick gjorde hon dock- men från det i sammanhanget lilla uppdraget som ledamot i liberalernas riksdagsgrupp- ett uppdrag få av Sveriges media tidigare varit intresserad av men nu- i centrum för den rafflande spänningen blev detta uppdrag plötsligt ett av sveriges viktigaste politiska uppdrag. Det intressanta i det hela har inte vad som låg bakom hela diskussionen- det var spelet som var det viktigaste. En TT-reporter väntade i 8 timmar utanför liberalernas mötesrum. Tänk så många spännande beslut som ger avtryck i människors vardag som togs runt om i landet under denna tid- beslut som ingen journalist bevakade eller skrev om.

På facebook lanseras de egna sanningarna och folk håller med det som stämmer överens med den egna världsbilden utan att ens bry sig om bakgrundskoll eller faktagranskning. Jag deltog för en tid sedan i en diskussion på facebook om brott bland invandrare. Flera som deltog hävdade att de källor jag hänvisade till ( SCC, riksdagens utredningstjänst) var fel. Fel därför att de minsann har en granne som upplevt eller de har minsann hört. Hur ska vi kunna argumentera och samtala med varandra om allt är svart eller vitt?
Livet och vardagen är att valsa runt i en ständig gråskala. Skolan blir inte bättre för att vi politiker skriker att den är dålig och vi måste ha en plan för att den ska bli bättre. Vad ska göras bättre, hur och av vem? Vilka prioriteringar ska göras, vad ska stå tillbaka när skolan prioriteras. Att vara politiker är inte bara att synas i media och få många likes på facebook. Att ta ansvar är inte att få in en artikel på DN-debatt och sedan luta sig tillbaka -nöjd över förrättat värv. Att ta ansvar är jobba med helheter. Att gneta på i vardagen. Att inse att politik och livet är komplext och väldigt sällan svart eller vitt utan någonstans däremellan. Att ta ansvar handlar om att ge och ta i förhandlingar- att väga in många aspekter- att man inte kommer att få precis som man vill och att de egna sanningarna också är värda att omprövas- Att ta ansvar är att vara med och bidra till att det som är dåligt ska bli bättre- bättre för den som drabbas- inte enbart för att jag ska ta politiska poäng. Men det är inte det synsättet som syns och uppskattas. Det är likes och snabba kommentarer. Det är spel- vinna eller förlora som syns i den politiska debatten och i medialogiken.
Att försöka problematisera sanningar har blivit något av en dödssynd. I Norrköping vill moderaterna förbjuda slöja under vissa givna förutsättningar. Under debatten i kommunfullmäktige besvarades rättmätiga frågor om förslaget med att frågorna var ”trams”. Hur ska vi kunna nå varandra. På allvar förstå om vi redan från början anser att andras åsikter, frågor och tankar är trams. Jag känner mig vilsen i debatten om slöjan och har massor med frågor till den som kategoriskt vill införa förbud. Jag frågar för att jag vill veta.
För en tid sedan dryftade jag mig till att problematisera svenskt näringslivs kommunranking. Då fick jag höra att jag är för ett dåligt näringslivsklimat. Nä men det sa jag ju inte. Jag anser bara att undersökningen borde innehålla fler frågor för att ge en heltäckande bild av det som jag tror är bra för företagsklimatet i en kommun. Prata, fundera, resonera- traska runt i gråskalan. Låt oss uppvärdera det grå- uppvärdera vardagen och alla beslut som måste tas runt om i kommuner för att människors vardag ska fungera. Det som behövs- enligt mig- är inte fler politiska superstars som vet hur man skriker i svt-debatt eller skriver snabba one-liners på facebook- det behövs fler politiker som är beredda att ge och ta, som vill föra samtal, som inte anser att man själv har hela sanningen och som är beredda att kvala upp ärmarna och gneta på. Eller som min vän, KSO från sölvesborg sa- antingen så finns det ingen plats för sådana som oss i dagens politiska klimat- eller, så behövs vi mer än någonsin. Hur så helst uppvärdera gråskalan, Kikki- fifty shades of he gråsosse!

Ja- både till hotell, bad och konsthall.

I lördagens Norrköpings tidningar kunde vi läsa en artikel om framtiden på strömsholmen. Artikeln bär rubriken ” hotell och kallbad slog ut konsthall”. Artikeln innehåller en del felaktigheter, märkliga påståenden och antaganden som jag i denna text vill reda ut.

Men låt mig börja så här. Mikael Ståhl vill bygga en konsthall i Norrköping. Det är en fantastisk möjlighet för Norrköping och kulturen. Just nu pågår ett arbete, både inom kommunen men också hos Mikael Ståhl för att dels rita på hur en konsthall ska kunna se ut och dels var någonstans i Norrköping en konsthall och skulpturparken kan komma till sin allra bästa rätt. Förhoppningsvis kan ett förslag på var konsthallen ska ligga presenteras under hösten.
Jag vill också säga att jag under lördagen var i kontakt med en person som jobbar med Mikael Ståhl. Hen säger att det absolut inte finns några sura miner hos dem mot Norrköpings kommun som man upplever sig ha ett gott samarbete med.

Men vi tar det från början.

Våren 2015 utlyste Stadsplaneringsnämnden en tävling för att se om det kom in några intressanta förslag för att utveckla strömsholmen i enlighet med gällande detaljplan. Som kuriosa kan sägas att jag då blev uppringd av en journalist på nt som undrade varför vi trodde att det skulle komma in förslag denna gång när det inte gjort det tidigare.

När tävlingstiden gått ut hade tre förslag inkommit; tjuren projektpartner, mannerssons fastigheter och magnolia. Under tävlingstiden hade vi även hört att Mikael ståhl hade planer på att bygga en konsthall. En kontakt togs med Mikael vilket bekräftade detta. Stadsplaneringsnämnden ansåg att detta var en så intressant ide att den också skulle få vara med i tävlingen. I samband med att nämnden tog beslut om att ställa kompletterande frågor till de som deltagit i tävlingen tog nämnden beslut om att låta Mikael delta i tävlingen.
En viktig del för en majoritet i nämnden var möjligheten till ett framtida bad på och i närheten av Strömholmen. Idéen om ett bad kommer från en motion från moderaterna och är ett förslag som tekniska kontoret arbetat med.

Mikael Ståhl var tydlig från början att han inte såg en kombination med bad och konsthall. Han var också tydlig med att han förstod argumenten för bad.
Nämnden tog i april 2016 beslut om att utse tjuren projektpartner som vinnare i tävlingen. Nämnden tog också beslut om att de tre förslag som inte vann tävlingen skulle kontaktas av stadsbyggnadskontoret och erbjudas en diskussion om en annan placering i staden av förslaget. Detta för att alla förslagen som kom in var väldigt bra förslag. Alltså, fyra bra förslag inkom. Ett förslag vann- precis som vid alla andra marktilldelningstävlingar som utförs i Norrköping och där fler tävlar än vad som har möjlighet att bygga. Alla andra har erbjudits diskussion om andra placeringar.

Låt mig nu bemöta något av det som står i artikeln:

”Hotell slog ut konsthall”
Nej så är det inte alls. Kommunen behöver hotell och kommunen behöver konst och kultur. Vi kan få båda. Just nu pågår ett arbete för att titta på olika platser för konsthallen och för att rita fram hur en Konsthall kan komma att se ut. Ett förslag kommer troligtvis att presenteras av Mikael i höst.

”Företaget ägs av Petter Stordalen”
Jag vet faktiskt inte riktigt varför detta överhuvudtaget är en fråga från journalisten. Petter Stordalen är välkommen att delta i varenda marktilldelningstävling i Norrköping. Han kommer att delta på samma grunder som alla andra tävlingsbidrag.

Journalisten menar att ”kommunen” inte satt sig in i vad en konsthall kan betyda för kommunen. Som belägg för detta hänvisar han till ett citat från mig där jag svarar på en helt annan fråga. Vi värderar inte konsthall högre än hotell eller viseversa. Vi tittar på vad som passar bra på olika platser. Tittar på helheter. Majoriteten i stadsplaneringsnämnden vill både ha hotell, bad och konsthall. Alla som följt och besökt norrköpings stadskärna under SM –veckan vet hur stadslivet lever upp med aktiviteter längs strömmen.

”Det är stadsplaneringsnämnden som avgör frågan om en konsthall”
Nej, det är det inte. Det är i det här fallet Mikael Ståhl. Det är han som ska bygga konsthallen. Det är Mikael som föreslår en plats och det är Mikael som ritar och bygger. Sen är kommunen med om det behövs ändras detaljplan och när han ska få ett bygglov. Det är samma process som när någon vill bygga exempelvis ett bostadshus eller ett hotell. Många samtal där man vrider och vänder på olika alternativ. . Kommunen för också samtal med Mikael ( precis som det görs med många många byggherrar) om förutsättningarna att bygga på olika platser i staden. Det är inget konstigt eller annorlunda i det här fallet.

”Fråga har inte varit ute på remiss”
Stadsplaneringsnämnden har följt regelverket för marktilldelning. Det regelverket kan man ha olika uppfattningar om men det är detta vi har följt. Detta regelverk ska ses över.
Att jag och förvaltningschefen träffar Mikael Ståhl är inget konstigt. Dels träffar vi många företag som vill etablera sig i kommunen och dels följer det beslutet i nämnden, nämligen att ta en kontakt med de som inte fick tilldelning. Sen kommer denna fråga precis som alla andra planeringsfrågor in i de formella rullarna.

”Konstgåva”
Journalisten vill få det till att kommunen tackat nej till en konstgåva från Mikael Ståhl. För det första är det ingen gåva. Hade det varit det så hade frågan gått via KF. För det andra så vill Mikael bygga en konsthall.

Två stycken personer; Helena Persson chef på konstmuseet och Ernst Billgren, konstnär, får uttala sig i artikeln. Ingen av dem är så vitt jag vet insatta i det dagliga arbetet på stadsbyggnadskontoret och vilka samtal som förs mellan politiker, tjänstemän och byggherrar. Ändå uttalar de sig om den stora tystnaden i denna fråga. Bara för att det inte varje dag står om frågor i tidningen eller att dessa två inte vet vad som pågår innebär inte det att det inte händer saker. Se text ovan.

”Kommunen har stoppat konsthallen”
Fel. Konsthallen kommer byggas någonstans i kommunen.

Ernst Billgren, som jag inte vet hur mycket han vet om Norrköping, men vi springer inte på varandra dagligen Hävdar att norrköping är omoget och inte har bytt identitet från arbetarstad till något annat. Billgren är välkommen att besöka Norrköping och höra om hur kommunen jobbar. Men, det kan ju vara så att journalisten har sagt till Billgren att kommunen sagt nej till konsthall- då förstår jag att han svarar som han gör. Så för sista gången kommunen har inte sagt nej till någon konsthall. Vi har sagt ja till hotell- något som behövs i staden- vi har sagt ja till ett levande bad mitt i stan och vi har sagt ja till att hitta en ännu bättre plats för Mikael ståhls konsthall där hans konst, både den i hallen och skulpturerna ute kommer ännu mer till sin rätt än på strömsholmen. Är stenström,, Persson och Billgren emot det?

Endast Sverige svenska värderingar ha

Flera partiledare har den senaste tiden pratat om ”svenska värderingar”. Dock har ingen av dem så vitt jag vet som besvarat frågan vilka dessa värderingar är. Om vi ska prata svenska värderingar, diskutera dem i förhållande till andra sorters värderingar (osvenska?), tycker jag det vore ärligt av de som använder sig av uttrycket att också förklara vad de menar.
Jag har många frågor om dessa svenska värderingar. Professor Göran Collste ställer några av dem i följande debattartikel http://www.svt.se/opinion/vad-menar-ni-med-svenska-varderingar
Den tydligaste och mest klargörande texten i ämnet har skrivits av den moderata EU-parlamentarikern Gunnar Hökmark http://hokmark.eu/i-sverige-rader-svensk-lag/

Är svenska värderingar en värdering som enbart finns i Sverige och inte i något annat land? Är den svenska värderingen något positivt eller negativt? Vem är uttolkare av huruvida en värdering som någon har är svensk eller inte och om den inte är det, vad händer då, måste man byta värdering då? Kan olika värderingar i samma fråga båda vara lika svenska? Är den svenska värderingen något nedärvt sedan generationer tillbaka, något den som är född och uppvuxen i Sverige i generationer så att säga fått med modersmjölken och alla andra måste skolas in i och anamma? Tänker sig den som pratar om svenska värderingar att det är som när Jan Björklund för några år sedan lanserade en litteraturkanon som ska läsas skolan; ett antal uppräknade böcker som varje skolelev bör läsa. Alltså ett antal tydligt definerade värderingar som varje person som är eller vill bli svensk medborgare eller som aspirerar på att bo i landet måste anamma och leva efter? Förväntas jag som är född och uppvuxen i detta land av svenska föräldrar automatiskt veta vilka dessa värderingar är? Vad händer om jag med min bakgrund inte har svenska värderingar? Och hur tänker vi i förhållande till politiska partier vars ”affärsidé” ju faktiskt är olika värderingar; kan alla dessa vara svenska värderingar och vem bestämmer vilket parti som har de mest svenska värderingarna. Ja vem bestämmer överhuvudtaget vilka värderingar som är svenska och vilka som inte är det och får man ha osvenska värderingar i Sverige? För övrigt brukar ju många svenskar säga att det är så härligt att vara utomlands och vara lite skönt ”osvensk”. Hur funderat det ihop med de svenska värderingarna?
Hm. Många frågor, få svar, i alla fall för min del. Det unikt svenska, finns det något sådant. Frihet, jämlikhet och jämställdhet brukar vara värderingar många ser som just svenska men de är inte unikt svenska utan fundamentala också i många andra länder.
Slit och flit- ”gör din plikt och kräv din rätt”- gammal hederlig arbetarmoral- som många av mina partikamrater skulle säga- är inte heller unikt svenskt. Vad som skulle kunna vara unikt svenskt är det som kommer fram i undersökningen World Value survey och redovisas i den så kallade Inglehart–Welzel Cultural Map
se( http://www.worldvaluessurvey.org/images/Cultural_map_WVS6_2015.jpg) Där sticker Sverige ut längst upp i högra hörnet. Vi är världens mest urbaniserade, sekulariserade och individualiserade land. Dessutom har vi till skillnad mot många andra länder ett mycket stort förtroende för digitala och tekniska lösningar. Länder som ligger högt upp till höger på skalan dvs de nordiska länderna är länder där människor vill utveckla sig själv, man ser mest positivt på HBTQ- personers rättigheter och man är mest positiv till främlingar i förhållande till länder som ligger i andra änden av skalan. Kanske är det de typiskt svenska värderingarna; urbanitet, sekulariserat, tolerant och individualistiskt. Personligen tycker jag att denna undersökning lyfter fram många positiva värderingar dock inte helt unika för Sverige,. Frågan är om de partier vars partiledare mest pratar svenska värderingar, KD, SD och M, håller med eller om det är helt andra värderingar de ser framför sig. Ska vi på allvar diskutera dessa svenska värderingar hoppas jag att förespråkarna kliver fram och förklarar innebörden i begreppet.

P3, Sara skyttedal och Unga kommunutvecklarna

Almedalen är ett gytter av seminarier, mingel och möten. En fantastisk plats för den som vill förkovra sig, mötas mingla och kanske också nå ut med sitt budskap. Seminarierna under Almedalen är av skiftande karaktär. Under mina tre dagar på plats lyckades jag identifiera tre sorters seminarietyper. För det första; den provokativa seminariet/debatten. Två, eller fler personer, oftast rikspolitiker möts för att bråka och tycka väldigt olika i någon fråga. Syftet är inte att komma fram till något eller att någon ska få några nya insikter utan mer att ”få en härlig debatt”. Jag passerade en debatt mellan de politiska ungdomsförbunden och hör någon med barsk stämma säga ” och det är därför jag vill krossa och sänka den här regeringen”. Att säga ” jag vill jobba för en alliansseger i valet 2018” räcker liksom inte. Orden måste spetsas till- dras till sin spets. Hade något ringt mig och sagt att jag ska krossas och sänkas hade jag funderat på polisanmälan men från almedalsscenen går det utmärkt att använda den typen av överord. Den andra typen av seminarier är när förnumstiga kommunalråd, inklusive mig själv, berättar om hur fantastisk just deras kommun är för investerare av allehanda slag. Den sista typen av seminarier är det prövande samtalet. Samtal där man lyssnar på varandra, låter andra tala till punkt, lär av varandra och låter tanken och åsikterna vara prövande och lyssnande. Personligen har jag sökt upp den sistnämnda varianten. För att lyssna och lära mer.
Men det är som att den typen av samtal inte får plats i det politiska klimatet idag. Det är fajten och spelet som är viktigast- inte alltid innehållet.

I DN kunde vi häromdagen läsa en artikel om oron för återväxten inom socialdemokratin. Debattören Daniel Suhonen uttalar sig i artikeln och säger följande: ”Om man tittar på ledarskap är det väldigt tunt. Det är nästan så man undrar ”hello, is there anybody out there?”, ”Han efterlyser utmanande, provokativa profiler.” Var finns Socialdemokraternas Fredrick Federley eller Sara Skyttedal? Rörelsen längtar efter de personerna. De gömmer sig i skyttegravarna och det är en socialdemokratisk sjuka. Man är rädd för att bli en sådan där som vill fram, säger Daniel Suhonen.

Jag tänker inte recensera Sara skyttedals politik men min bedömning är att nästan allt hon gör handlar om att synas för egen del, inte nödvändigtvis för att lyfta fram och driva kristdemokratisk politik. Om man som Suhonen vill få fram”utmanande och provokativa” profiler måste man ställa sig frågan varför. Vad är syftet med utmaningen och provokationen. Jag vill ha ledare som på ett tydligt sätt lyfter och profilerar socialdemokratisk politik. Men jag vill också ha handlingskraftiga politiker som tar beslut och driver fram resultat. Jag har hyllat energiuppgörelsen som en seger för gnetet. För hårt jobb som ledde fram till resultat. Jag vill ha trovärdiga politiker som kan genomföra den politik de säger sig driva. Jag vill inte ha politiker som enbart gör allt för att den egna personen ska synas utan att ha en tanke på de människor och den vardag som den förda politiken ska påverka.

Jag upplever att det finns en längtan efter problematisering och komplexa resonemang. Jag är innerligt trött på ytligheten i främst rikspolitiken. Listor av typen snyggast och hetast i Almedalen; vad säger det om den verkliga makt dessa politiker besitter? Inte mycket. Jag kommer aldrig någonsin att hamna på någon ”hetast i-lista” men så länge jag har mandat och förtroende i politiken tänker jag använda det till att jobba för bra villkor för Norrköpingsborna. Och det finns hopp, bort från ytlighet och enkla sanningar. I Veckan träffade jag kommunens sommarjobbare de ”unga kommunutvecklarna”. De vill resonera, diskutera på verka och bli lyssnade på. De är inte alls främmande för komplexa resonemang. Vi vuxna har en bild av vad ungdomar vill. Att de är på ett visst sätt. Jag brukar sällan lyssna på radio men rattade för en tid sedan in en av alla reklamkanaler, som jag tänker är riktad till ungdomar. Människor i min ålder sitter och tramsar och flamsar om något ytligt. Byter kanal till P3. Clara Henry och Miriam Bryant diskuterar integration och deras erfarenheter av att ha invandrade föräldrar. Ungdomar vill ha djup. Inte enbart yta och flash. Jag tror att återväxten i socialdemokraterna och andra partier kommer när man tar människor på allvar. När vi politiker slutar behandla människor som om de vore dumma och inte klarar av svåra och komplexa sammanhang. Partierna kommer växa, både i förtroende och medlemsantal när människor ses som medborgare som kan och vill vara med och ta ansvar och förändra sitt samhälle.

”Kärlek börjar med bråk”

Fem misstänkta våldtäkter under Bråvalla Festival. Lägg därtill tafsanden, oönskade kommentarer eller blickar.

Nätet har fullständigt svämmat över av kommentarer och åsikter i allt ifrån att sätta förövarna bakom lås och bom; gärna utan föregående rättegång, till att porta dessa gärningsmän från alla festivaler för all evinnerlig framtid. Jag fascineras av denna debatt. Inte över att den förs. Det är bra att dessa frågor lyfts och diskuteras. Jag fascineras av att många som nu deltar i debatten verkar tro att dessa övergrepp sker i ett vakuum, helt oberoende av hur samhället ser ut i övrigt. Jag har sett få av de debattörer som nu skriker på hårdare och längre straff, utan ens få sin sak prövad i domstol, delta i övrig jämställdhetsdebatt.

För mig är dessa övergrepp en del av en större samhällelig kontext. De är en del av ett patriarkalt och ojämställt samhälle. Dessa män är en del av ett samhälle där vi uppfostrar våra pojkar till att tro de har större rättigheter och större friheter än vad deras jämnåriga flickkompisar har.

De som våldtar, på festival eller på något annat ställe, bör få långt hårdare straff än vad de får idag. Att det fortfarande verkar vara OK att i en rättssal fråga brottsoffret om hon var full, vad hon hade på sig eller varför hon var på ett visst ställe på kvällen eller natten är inget annat är under all kritik och ska inte förekomma. Men även sådant är en del av ett samhälle där normer och förväntningar på kvinnor repektive män skiljer sig åt. Flickor och kvinnor förväntas bete sig på ett annat sätt i det offentliga rummet, exempelvis på festival, än vad män förväntas göra. Det är våra tonårsdöttrar vi säger åt att vara försiktiga, att inte klä sig utmanande, att inte gå hem ensamma eller att inte bli för fulla när vi istället borde prata med våra tonårssöner om rätten till sin egna kropp, om att ha sex; det är när båda vill och att han inte har rätten till någon annans kropp. Att det är inte är OK att dricka så mycket att man inte an ta konsekvenserna av sitt handlande och att våga stå upp mot grupptryck. Att han inte har rätt att tilltala kvinnor hur som helst och att kvinnor och män är lika mycket värda och ska självklart ha samma rättigheter, möjligheter och skyldigheter. För att nå dit behöver vi alla vara goda förebilder som mammor, pappor och medmänniskor.

Jag minns fortfarande en vinter för sådär kanske 30 år sedan. En kille, några år äldre än jag, puttade mig, tog min mössa och slängde upp den i ett träd ( min mamma kallar honom fortfarande för ”mössryckarn” fast mannen i fråga torde vara i 40-45 årsåldern) Jag minns att det fanns vuxna som sa ”kärlek börjar med bråk” han är nog kär i dag. Jag har hört det senare också. Min dotter kom hem en dag från skolan och sa att en vuxen i skolan sagt så till henne när en pojke i klassen gjort något hon inte gillade. Sådant fyller mig med fruktansvärd vrede. Vi lär våra flickor och pojkar att ett korrekt sätt att visa känslor på är att slåss, puttas och ta mössor. Det är så killar visar kärlek. Så när det första slaget kommer i den vuxna ”kärleksrelationen” tänker den som utsätts- Ok- han älskar mig, det är så han visar att han älskar mig. Så fasen heller. Ett slag är ett slag och ett brott oavsett var det utdelas och av vem. På krogen eller hemma. Same same. Vi ska självklart lära våra flickor och pojkar att kärlek visar man genom att kramas, pussas och absolut inte genom att slåss. När någon slår är det inte OK, då lämnar man och polisanmäler förövaren.

För mig hänger allt ihop. Det ojämställda samhället; där ytterligheten är att någon anser sig ha rätten till min kropp utan min vilja, finns överallt. Vem hörs mest i samhället, vem tar för sig på mötet, hur ser representationen ut, vem innehar vissa jobb, hur ser fördelningen ut hemma och på jobbet mellan olika arbetsuppgifter, hur tilltalar vi varandra. Våldtäkt och sexuella ofredanden utförda av män mot kvinnor existerar inte i ett samhälleligt vakuum. De existerar i ett patriarkalt samhälle där normen för män och kvinnor; på alla samhällets plan, ser olika ut och jag skulle önska att de som nu skriker på hårdare straff efter Bråvalla också deltog i debatten om hur vi skapar ett jämställt samhälle på alla plan.

Norrköping springer maraton i 100-metersfart

Norrköping växer så det knakar. Vi har en befolkningsökning
på lite drygt 1750 personer per år. Utvecklingen har gått i raketfart. Bara för några år sedan växte vi med ca 250 personer per år. För några år sedan stängdes skolor i Smedby och Lindö på grund av minskat elevunderlag. Det låter märkligt idag- men var situationen bara för några år sedan.

Vi som på olika sätt arbetar med byggande och planering i Norrköping; politiker, tjänstemän och näringsliv springer maraton i 100 metersfart. Vi jämförs och jämför oss själva med andra ungefär lika stora kommuner men glömmer i den jämförelsen bort att det många gånger är kommuner som haft en mycket mera jämn tillväxtökning under många år än den branta utveckling som Norrköping haft. Vi, på bara något år, ska ställa om vår kommunala planeringsorganisation från ett läge då det knappt behöva planeras någonting till ett läge då företag och byggherrar står på kö för att etablera och växa i Norrköping. Vi i kvartetten får kritik, både från höger och vänster, för att vi gör för lite och för sakta. Det är bra att vi förväntas leverera men det kan vara bra att man tänker i alla fall två gånger innan man jämför Norrköping, vars marknad varit ”Het” i några år med exempelvis Göteborg där bostadsmarknaden vuxit under många många år och där läget är ett helt annat.

Samtidigt som kommunens tjänstemän arbetar med att ta fram detaljplaner för alla som vill bygga och utveckla i Norrköping så tar vi också fram olika strategiska dokument för den långsiktiga planeringen. Just nu arbetas det med två översiktsplaner, en riktlinje för bostadsförsörjning, en riktlinje för marktilldelning, några fördjupade översiktsplaner. Lägg därtill allt arbete som krävs för att också bygga ikapp den kommunala service som behövs när Norrköping växer och så har vi allt arbete som krävs för att planera allt ostlänksrelaterat. Olika sorters strategiska dokument som behöver uppdateras för att vara aktuella i den situation som Norrköping nu befinner sig i.

Jag klagar inte. Det är fantastiskt roligt att få vara kommunalråd i en tid då Norrköping lider av växtvärk. Igår träffade jag en kompis som jobbar inom byggindustrin. Hen sa ” tänk Norrköping på 90-talet- det var ett stort mörker- inget hände- och titta nu!
Så när vi jämför oss med andra tillväxtstäder och tycker att det händer för lite så ska vi sträcka lite extra oss och tänka att Norrköping klarar att hålla jämna steg med andra kommuner vars utvecklingskurva sett helt annorlunda ut.Vi har ställt om blixtsnabbt och det ska vi vara väldigt stolta över. Vi gör allt det som andra kommuner gjort under många år och haft möjlighet att bygga upp under många år, på bara några få år- och vi gör det bra! Sen ska vi hela tiden skruva och ändra och anpassa vår stad till en modern utveckling och allt vad ett ökat byggande innebär- men betänk att för bara några få år sedan hände ingenting i Norrköping och nu händer det massor.